GARANTIJAS

Visām precēm, kuras Patērētājs (fiziska persona, kura vēlējās nopirkt vai nopirka preces) ir iegādājies www.vaideshop.lv veikalā, Ražotājs piešķir garantijas.

Ja Jūsu nopirktai precei ir atklājies Ražotāja brāķis, lūdzam šo preci kopā ar garantiju apliecinošiem dokumentiem nogādāt Ražotāja birojā, kurš atrodas Jēkabpils ielā 12, Rīgā, LV-1003.

ATTEIKUMA tiesību izmantošanas kārtība

Atteikuma tiesības

 1.      Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no pirkuma līguma bez iemeslu paskaidrošanas.
 2.      Atteikuma tiesības tiek zaudētas pēc 14 dienām kopš tā brīža, kad Jūs vai trešā persona ir iegādājusies preci, izņemot pārvadātāju un Jūsu uzrādīto personu, kas saņēma preci savā valdījumā.
 3.      Par savu lēmumu īstenot atteikuma tiesības Jums jāziņo mums rakstveidā, sūtot paziņojumu pa pastu vai e-pastu uz adresi:

SIA «TEKSIO»

Jēkabpils iela 12, Rīga, LV-1003

tālrunis: +37167205055,

info@vaideshop.lv

 1.      Atteikuma tiesību īstenošanai pietiek ar to, lai Jūs atsūtiet mums paziņojumu par šo tiesību izmantošanu līdz šo tiesību īstenošanas termiņa beigām.

Atteikuma no pirkuma līguma sekas:

 1.      Mēs atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, arī transporta izmaksas (izņemot papildus izdevumus, kas saistīti ar to, ka Jūs izvēlējāties ne to lētāko piegādes veidu no tiem, kurus mēs Jums piedāvājām) – bez neattaisnotas aizkavēšanās un jebkurā gadījumā 14 dienu laikā pēc tā brīža, kad saņemsim informāciju par Jūsu lēmumu atteikties no pirkuma līguma. Jebkurā gadījumā par naudas atmaksāšanu no Jums netiks ieturēta nekāda maksa.
 2.      Jums jānosūta vai jānogādā preci VAIDE birojā (Jēkabpils ielā 12, Rīga, LV-1003) bez neattaisnotas aizkavēšanās un jebkurā gadījumā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc sava lēmumu atteikties no pirkuma līguma paziņošanas brīža. Lūdzam iegaumēt, ka SIA „TEKSIO” nepieņems pa pastu atpakaļ atsūtīto preci, jo tās saņemšanas brīdī nebūs iespējams abu līdzēju pārstāvju klātbūtnē fiksēt preces vizuālo stāvokli, defektus un pasta sūtījuma saturu. Nosūtot preci SIA „TEKSIO” adresē ar kurjeru, Jūs piekrītat SIA „TEKSIO” vienpusēji sastādītam preces pieņemšanas aktam, tajā fiksētam preces vizuālam stāvoklim un sūtījuma saturam. Jūsu vēlāk izvirzītās pretenzijas par preces stāvokli tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc iesakām personīgi nogādāt preces mūsu birojā, kurš atrodas Jēkabpils ielā 12, Rīga, LV-1003.
 3.      Jums nāksies segt ar preces atpakaļ atdošanu saistītos tiešos izdevumus, kuru apmērs var sasniegt 15 euro.
 4.      Jūs esiet atbildīgi tikai par preces vērtības samazināšanos tik daudz, cik daudz tā tikusi lietota, lai konstatētu tās ārējo izskatu, īpašības un tamlīdzīgos nolūkos.
 5.      Atteikuma no pirkuma līguma tiesību īstenošanas termiņā Jūs drīkstat lietot preci tik daudz, cik tas ir nepieciešams preces pārbaudei (tāpat, kā pērkot preci parastā veikalā). Īstenojot atteikuma tiesības, Patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu lielākā mērā, cik tas bija nepieciešams preces pārbaudei atteikuma tiesību īstenošanai noteiktajā laikposmā, ievērojot apzinīguma principus un preces vērtību, kvalitātes un vērības zaudēšanu.

SIA „TEKSIO” lūdz patērētājus šajā laikposmā lietot preci tikai tik daudz, cik tas ir vajadzīgs tās pārbaudei un īpašību apzināšanai, tāpat, kā tas tiek darīts, pērkot preces parastā veikalā.

 1.   Atteikuma tiesību īstenošanas laikposmā uz Jums gulstas atbildība par preces kvalitātes saglabāšanu un preces nenozaudēšanu.
 2.   Izņemot 12. punktā minētos gadījumus, Jūs drīkstiet īstenot savas atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, atlīdzinot:

11.1. izdevumus par preces piegādes veidu, kas maksāja dārgāk par SIA „TEKSIO” piedāvāto;

11.2. ar preces atpakaļ atdošanu saistītos tiešos izdevumus, izņemot gadījumus, kad SIA „TEKSIO” piekrita atlīdzināt šos izdevumus vai neinformēja Jūs par to, ka Jums vajadzēs segt šos izdevumus;

11.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece tikusi izmantota nevis iepazīšanai ar tās īpašībām, bet citiem mērķiem, ko ražotājs spēj pierādīt. Jums nav jāatbild par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „TEKSIO” noteiktā kārtībā nav informējusi Jūs par tiesībām attiekties no pirkuma līguma, kuras ir paredzētas normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību.

12.   Saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 22. punktu, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atliekuma tiesību termiņā;
 • prece ir izgatavota Patērētāja uzdevumā vai nepārprotami personalizēta;
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • tādām precēm, kā apģērbs vai apakšveļa, kas tieši saskaras ar miesu, ja ir atvērts to iepakojums un/vai bojāta drošības plomba;  
 • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 • produktam ir mehāniskie vai virsmas bojājumi, kas samazina preces vērtību.

13. Interneta veikals www.vaideshop.lvpirkuma līgumus neglabā.

Interneta veikalā www.vaideshop.lv  publicētie preču fotoattēli var nedaudz atšķirties no reālām precēm. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturīpašības un novērstu jebkādas ar pasūtījumu saistītās domstarpības, lūdzam Jūs sazināties ar SIA „TEKSIO” darbiniekiem – biroja adrese: Jēkabpils iela 12, Rīga, LV-1003, tālruņa numurs: +371 67 205 055; e-pasta adrese: info@vaideshop.lv

14.  SIA „TEKSIO” informē, ka, konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības samazināšanos, tā patur sev tiesības vērsties tiesā ar lūgumu atlīdzināt patērētāja vainojamās rīcības dēļ ciestos zaudējumus.